Ειδικές εξετάσεις

1. Ανάλυση σπέρματος

Μία αξιόπιστη ανάλυση σπέρματος προϋποθέτει ένα σωστό δείγμα.

Στα Εργαστήρια ΒΙΟΕΡΕΥΝΑ επενδύουμε στην αξιοπιστία:

φροντίζουμε για τη σωστή ενημέρωση του εξεταζόμενου προφορικά και γραπτά, με κατάλληλα έντυπα, για τις ιδιαίτερες συνθήκες προετοιμασίας και συλλογής του δείγματος

φροντίζουμε για την καταγραφή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, με το συνοδευτικό έντυπο ανάλυσης σπέρματος: ο εξεταζόμενος το παραδίδει συμπληρωμένο μαζί με το δείγμα, την ημέρα της ανάλυσης, με πληροφορίες για τη συλλογή και στοιχεία που αφορούν κυρίως στο ατομικό του αναμνηστικό

φροντίζουμε για την αξιοπιστία των μετρήσεων, κατά τα πρότυπα των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO Guidelines)

Η ανάλυση του σπέρματος καταγράφεται σε Full HD video και φωτογραφίες και παραδίδεται στον εξεταζόμενο σε DVD, μαζί με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.


Full HD 1080p video ανάλυσης σπέρματος
Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης (Phase Contrast)  
(από το αρχείο του ιατρείου μας)

 
Σπερματοζωάρια σε μικροσκόπιο αντίθεση φάσης 
(Phase Contrast)  
(από το αρχείο του ιατρείου μας)


Μελέτη μορφολογίας σπερματοζωαρίων
Χρώση Παπανικολάου, υψηλή μεγέθυνση
(από το αρχείο του ιατρείου μας)


ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ


2. Ειδικός Έλεγχος για Αυτοάνοσα

Αντιπυρηνικά Αντισώματα ΑΝΑ


Είμαστε το μοναδικό Ιδιωτικό Διαγνωστικό στην Κρήτη που εκτελούμε οι ίδιοι τις ειδικές εξετάσεις Κολλαγονικού ελέγχου για Αυτοάνοσα, στο ειδικό Μικροσκόπιο Ανοσοφθορισμού.

Διαθέτουμε εξειδικευμένο Ψηφιακό Σύστημα Καταγραφής, που μπορεί να αποθηκεύσει ψηφιακά την εικόνα και τον τύπο φθορισμού. Με τον τρόπο αυτό, ο ιατρός σας μπορεί να αξιολογήσει τις εξετάσεις σας στο πέρασμα του χρόνου, συγκρίνοντας εκτός από τα αποτελέσματα και τα ψηφιακά αρχεία.ΑΝΑ θετικά - Διάχυτος φθορισμός με μιτωτικές θετικές
 Φωτογραφίες δειγμάτων που εξετάσθηκαν 

στο μικροσκόπιο Ανοσοφθορισμού του Εργαστηρίου μας
Μικροσκόπιο Ανοσοφθορισμού με τεχνολογία LED
για εξετάσεις Κολλαγονικού Ελέγχου
(ANA - Αντιπυρηνικά Αντισώματα)
  
Ζωντανές ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ σε κολπικό επίχρισμα που εξετάσθηκε στα εργαστήριά μας

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕ REAL TIME PCR ΣΕ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕ REAL TIME PCR ΣΕ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας, θα χαρούμε να σας απαντήσουμε : bioereuna@gmail.com

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *